EBR 063: כשמסרונים לא נכונים עם האקס שלך ...

כשמדובר בהחזרת חבר לשעבר אחת השאלות הנפוצות ביותר שאנו מקבלים היא, כיצד אוכל לשלוח לו הודעה? ואם אתה די מכיר את האתר שלנו היית יודע שהרכבתי